vị trí hiện tại:trang đầu >thời gian rảnh rỗi >乐动体育app官网

乐动体育app官网

2023-04-01 08:38:36 [khám phá] nguồn:link sopcat xem bong da
383 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 - Ảnh 1.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp phiên họp lần thứ VII - Ảnh: HĐGSNN

ứngviênđạttiêuchuẩnchứcdanhgiáosưphógiáosưnă

Kết quả này được công bố sau phiên họp lần thứ 10 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 (diễn ra hôm 29-10), xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 cho các ứng viên đã được hội đồng giáo sư ngành, liên ngành thông qua.

ứngviênđạttiêuchuẩnchứcdanhgiáosưphógiáosưnă

Theo Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, quá trình tổ chức xét, có 102 hội đồng giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư gồm 623 ứng viên (trong đó có 82 ứng viên giáo sư, 541 ứng viên phó giáo sư).

ứngviênđạttiêuchuẩnchứcdanhgiáosưphógiáosưnă

Kết quả xét tại các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành có 394 ứng viên được thông qua (36 ứng viên giáo sư và 358 ứng viên phó giáo sư); 85 ứng viên không đạt tiêu chuẩn (15 ứng viên giáo sư, 70 ứng viên phó giáo sư).

ứngviênđạttiêuchuẩnchứcdanhgiáosưphógiáosưnă

Trong quá trình chuẩn bị cho phiên họp lần thứ X của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, có thêm ba ứng viên phó giáo sư có đơn xin rút hồ sơ, còn lại 391 ứng viên được đưa ra xét tại Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

ứngviênđạttiêuchuẩnchứcdanhgiáosưphógiáosưnă

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã biểu quyết thông qua các ứng viên được đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là: 383 ứng viên, trong đó 34 ứng viên giáo sư, 349 ứng viên phó giáo sư.

ứngviênđạttiêuchuẩnchứcdanhgiáosưphógiáosưnă

Theo Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2022, việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

ứngviênđạttiêuchuẩnchứcdanhgiáosưphógiáosưnă

Trong thời hạn 15 ngày, nếu không có đơn thư, phản ánh, chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

ứngviênđạttiêuchuẩnchứcdanhgiáosưphógiáosưnă383 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 - Ảnh 2.

Danh sách ứng viên xem 

ứngviênđạttiêuchuẩnchứcdanhgiáosưphógiáosưnă

(chỉnh sửa:điểm nóng)

    bài báo đề xuất
    đọc nóng